Paula Polo Agusti

Compromís, col·laboració, republicanisme, feminisme, cooperació. Valors imprescindibles per a la transformació política i social del nostre territori. Pilars fonamentals d’aquest equip de treball que posa en el centre l’assemblea com a única realitat democràtica capaç de garantir la sobirania popular.
I per això, jo “m’enganxo” al MO1-TE!

About the Author

MO1-TE