Casa de la vila del Catllar

Valoració primer mig any

El grup municipal MO1-TE pel Catllar, membre de la Junta de Govern de l’Ajuntament, juntament amb Unicat-ERC-AM, Junts pel Catllar i El Catllar en Comú-Guanyem, va decidir abstenir-se en la votació dels pressupostos municipals de l’any 2020. Aquesta va ser una decisió anòmala, però que va fer visible les diferències que hi ha dins de l’equip de govern. Com que ens agradaria que aquestes diferències no ens impedissin seguir treballant junts, MO1-TE ha fet una reflexió per veure què és el que ens ha fet arribar a aquest punt, que voldríem compartir amb la resta de forces.

  • La falta de treball en equip. Creiem que en un equip de govern els projectes han de ser fruit d’acords entre els diferents membres i no el resultat dels projectes que cada grup ha elaborat pel seu compte. Som conscients que som l’única força nova d’un govern que ja treballava conjuntament abans, però això no vol dir que tot hagi de continuar de la mateixa manera. Al contrari, és de vital importància fer un esforç per integrar MO1-TE en la presa de decisions des del principi, i no només buscant-ne el vist-i-plau, com ha passat diverses vegades. Noves veus, noves dinàmiques.
  • L’omissió d’informació. Creiem que una junta de govern la comunicació és bàsica i això implica que tothom conegui els projectes dels altres integrants de l’equip. Per desgràcia, això no ha estat així en diverses ocasions. L’última, en el ple d’aprovació dels pressupostos, quan el senyor alcalde, a pregunta de l’oposició, va anunciar una primera modificació de crèdit per als contenidors de les urbanitzacions sense que MO1-TE en sapigués res.
  • El respecte cap al funcionament de MO1-TE. Un dels tres pilars de MO1-TE és l’assemblearisme, cosa que vol dir que les decisions del grup municipal no les pren el regidor, sinó tots i cadascun dels membres de MO1-TE. Això vol dir que a vegades la presa de decisions és més lenta, perquè cal consultar-les amb diverses persones. Entenem que la resta de forces del govern no estiguin acostumats a aquesta manera de treballar, però també demanem que la respectin i que plantegin qüestions importants amb el temps suficient. És així com s’explica la no-signatura del document de compromís proposat per Unicat-ERC-AM tan sols unes hores abans del ple.

Aquests són els principals problemes amb què s’ha trobat MO1-TE pel Catllar a l’hora de participar en l’equip de govern i un dels motius que expliquen que el pacte de govern estigui a dia d’avui lluny de complir-se (vegeu els detalls a l’annex). Per això volem demanar un canvi en la manera treballar de manera urgent. Entenem la nostra abstenció als pressupostos com l’entrada a un període d’incertesa, durant el qual ens tocarà replantejar-nos el nostre paper dins de la Junta de Govern, que acabarà quan es compleixi un any del pacte de governabilitat. Aleshores veurem si aquestes dinàmiques de treball han canviat, si hem assolit els acords pactats, analitzarem el per què en cas que no hagi estat així i decidirem si hi ha prou motius per seguir dins del govern de l’Ajuntament.

Missatge consensuat per l’assemblea del MO1-TE pel Catllar, transmès als membres de la Junta de Govern.

El Catllar, a 3 de març de 2020.

. _ .

ANNEX. Estat dels acords del pacte de govern a complir durant el primer any de mandat.

About the Author

MO1-TE