Portaveus

La nostra veu

Caminem cap a l’ètica política, impulsant instruments i mecanismes legals per garantir que la veu popular arribi amb la confiança i compromís dipositada a les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública.

La nostra lluita

  1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes.
  2. Finançament, transparència i gestió de les despeses.
  3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció.