Remo1-te pel Catllar

La Remo1-te pel Catllar és una revista trimestral que vol oferir a tots els ciutadans del municipi informació de qualitat, d’actualitat i, sobretot, independent. I és també una revista feta des de la convicció que la informació pot ser un motor de canvi social. A continuació podeu llegir els números que hem publicat fins avui.

Número 0

Remo1-te pel Catllar 00

A més, la Remo1-te és una revista que surt des de la base. Una revista que no té un suport econòmic darrere i que necessita, per tant, finançament. Així doncs, si vols donar 2€ al mes a la Remo1-te ho pots fer clicant aquí i seguint les indicacions