SOM ASSEMBLEARIS

Interpel·lem als nostres conciutadans.

Volem assegurar una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania, que ofereixi mecanismes eficaços democràtics i populars de transparència en el finançament i rendició de comptes, així com espais reals de participació i decisió ciutadana en els afers públics.

About the Author

MO1-TE