Pel Feminisme

Fomentar l’activisme feminista incorporant la visió de gènere a totes les iniciatives que es portin a terme des de l’Ajuntament.

About the Author

MO1-TE